Download ArticlesMore
Read ArticlesMore
Psychological Research(BI monthly)
2022Vol. 15, No. 6 Published: 01 December 2022
Theory Review
WANG Zhendong, LIU Yuanyuan, CAI Baohong, SHEN Heyong, ZHANG Qian

2022 Vol. 15 (6): 483-490 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (1126 KB)  ( 38 )

Fundamental Research
WANG Aijun, DAI Wenwen, HUANG Jie, ZHANG Ming

2022 Vol. 15 (6): 491-500 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (852 KB)  ( 20 )

FANG Yanhong, YIN Guanhai, ZHANG Jijia

2022 Vol. 15 (6): 501-506 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (838 KB)  ( 15 )

ZHANG Fengjuan, HONG Lingzhi, ZHANG Zhonglu

2022 Vol. 15 (6): 507-514 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (918 KB)  ( 11 )

ZHANG Shuyue, ZHAO Feng, HUANG Junqing, TANG Wengqing

2022 Vol. 15 (6): 515-525 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (1053 KB)  ( 20 )

Applied Psychology Research
SHI Kan, SONG Xudong, ZHOU Ruihua, GUO Huidan

2022 Vol. 15 (6): 526-535 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (941 KB)  ( 27 )

GONG Lianghua, YANG Jie

2022 Vol. 15 (6): 536-548 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (1119 KB)  ( 23 )

ZHANG Huawei, LIU Hongguang

2022 Vol. 15 (6): 549-557 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (1125 KB)  ( 8 )

LIU Hengchao, XU Yan, WEN Bosong

2022 Vol. 15 (6): 558-566 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (950 KB)  ( 19 )

School Psychology Research
ZHAO Xiaoyu, CHEN Jianwen

2022 Vol. 15 (6): 567-576 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (1001 KB)  ( 24 )

Cover
InformationMore
Access Statistics
Access Statistics:
Address: city of Henan Province
Copyright © 2016 Psychological Research editorial
Support by Beijing Magtech      support@magtech.com.cn